Over mij 

Mijn naam is Aline Kalisvaart-Karsemeijer.


Ik ben pedagogisch medewerker. Ik werkte eerder in een Medisch Kleuterdagverblijf. Momenteel in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, onderdeel van het UMCUtrecht.

Naast de opvoedkundige begeleiding van kinderen en ouders, ben ik me de laatste jaren steeds meer gaan specialiseren op informatie-overdracht en het ontwikkelen van middelen die kinderen ondersteunen zich te handhaven in moeilijk situaties (bv ziekenhuisopname, medicatie inname). Het liefst doe ik dat in projectvorm. Samen met andere deskundigen komen tot een van alle kanten goed doordacht eindproduct.

Ik heb de HBO-Jeugdwelzijnswerk als basisopleiding gevolgd van 1979-1983. Die opleiding bestaat niet meer onder die naam. Ook benamingen van functies veranderen in de loop van de jaren.
Maar ‘het welzijn van de jeugd’ staat voor mij altijd voorop. Of dat nu op medisch, opvoedkundig, sociaal of sportief vlak is.

Ik werk al meer dan 30 jaar met kinderen. Graag wil ik al die kennis, ervaring en expertise op zelfstandige wijze en op een breder terrein in zetten ook buiten mijn huidige werk.

Ik hoop dat veel bedrijven, instellingen en verenigingen gebruik zullen maken van de diensten die ik aanbied.