Schrijven

Kindgericht schrijven is niet zomaar “Jip en Janneke taal”.

Naast taalgebruik vragen ook zins- en tekstopbouw, woordkeuze en leesbaarheid speciale aandacht.

Teksten van Kind-Visie zijn goed leesbaar voor kinderen maar niet kinderachtig.

Wat kan Kind-Visie voor u betekenen?

U levert een bestaande tekst aan. Die tekst herschrijf ik in kindgerichte stijl.

Of u komt met een thema en aandachtspunten voor een nieuwe tekst. Deze schrijf ik voor u.

Kort & bondig en inleven staan bij (her)schrijven voorop.

U kunt denken aan:

  •  Folders of brochures
  •  Flyers
  •  Informatieve of educatieve teksten
  •  Website teksten

Extraatje: een kindgericht geschreven tekst is ook voor volwassenen prettig leesbaar.