Tot nu toe 

Opdrachten die ik tot nu toe heb uitgevoerd:

2012

In opdracht van Ferring BV, Hoofddorp, Nederland:

 

 • medewerking aan het therapietrouwprogramma voor kinderen die groeihormoon (gaan) gebruiken
 • brainstormsessie
 • ontwikkelen van afsprakenkaarten
 • tips voor ouders
 • bijdrage aan het boek 'Therapietrouw is teamwork'                        ISBN 9789071432002

                  http://ferring.i-project.nl/over-ons/actueel/therapietrouw.aspx

In samenwerking met IPZO, angstbehandelcentrum:

 • co-auteur van het boek 'Naaldangst en prikweerstanden'                       ISBN 9789082010503
 • medewerking aan de website: www.prikweerstanden.nl

2013

 • Begeleiding eindexamenproject van studente 'creatieve therapie-drama'. Product: Beertje Veertje, creatieve werkvormen ter ondersteuning van stervensbegeleiding bij kinderen.

          Rolien:"Ik kreeg van Aline goede adviezen over de teksten. Haar feedback  was gericht op de inhoud en sloot aan bij de beleving van het kind."

 • In multidisciplinaire samenwerking een bijdrage geleverd aan de inhoud van de website: www.groeiwijzer.nl 

2014

In opdracht van Ferring BV, Hoofddorp, Nederland:

 • medewerking aan het therapietrouwprogramma voor kinderen die groeihormoon (gaan) gebruiken
 • waaronder sociaal-pedagogische redactie van het boek 'Tom groeit'

In opdracht van Edelman Public Relations Bureau, Amsterdam

 • twee brochures ontwikkeld voor Neutral: psychosociale tips voor ouders van kinderen met huidaandoeningen

 2015               

In opdracht van Ferring BV, Hoofddorp, Nederland:

 • medewerking aan het ontwikkelen van een app ter bevordering van therapietrouw bij jongeren die groeihormoon  gebruiken