Tot nu toe 

Opdrachten die ik tot nu toe heb uitgevoerd:

2012-heden
In opdracht van Ferring BV, Nederland:

  • Medewerking aan het therapietrouwprogramma voor kinderen die groeihormoon (gaan) gebruiken
  • Bijdrage aan het boek 'Therapietrouw is teamwork'
  • Sociaal-pedagogische redactie van het boek ‘Tom groeit’.
  • Meedenken over ontwikkeling app ter bevordering van therapietrouw bij kinderen en jongeren
  • In multidisciplinaire samenwerking een bijdrage geleverd aan de inhoud van de website: www.groeiwijzer.nl

2012-2018

  • Begeleiding eindexamenprojectvan studente 'creatieve therapie-drama'. product: Beertje Veertje, creatieve werkvorm ter ondersteuning van stervensbegeleiding bij kinderen. Rolien: "Ik kreeg van Aline goede adviezen over de teksten. Haar feedback was gericht op de inhoud en sloot aan bij de beleving van het kind."
  • In samenwerking met IPZO, angstbehandelcentrum: co-auteur van het boek 'Naaldangst en prikweerstanden' ISBN 9789082010503
  • In opdracht van Edelman Public Relations Bureau, brochures ontwikkeld voor Neutral: psychosociale tips voor ouders van kinderen met huidaandoeningen
  • Co-auteur artikel: Gamification Concepts to Promote and Maintain Therapy Adherence in Children with Growth Hormone Deficiency www.researchgate.net

2018-2020
In samenwerking met psycholoog en pijnverpleegkundige: ontwikkeling van materialen ter bevordering van Pijn en Angst Reductie bij kinderen: "Bas is elke prik de Baas". Boekje voor kinderen en educatiepakket voor zorgverleners.